Sotrafestivalen 2014

Skolekorps er en populær aktivitet for mange norske barn. Korpsene øver jevnlig, og spiller lokale konserter. Årets store høydepunkt er selvsagt 17.mai. Andre store konserter er julekonserter og konkurranser. Mange korps deltar i lokale og regionale konkurranser, og noen konkurrerer også i NM. Korpsene drar også på korpsturer og deltar på festivaler. En av disse festivalene er Sotrafestivalen, som arrangeres av Sotra Brass.Sotrafestivalen arrangeres i november hvert år. I 2014 arrangeres festivalen lørdag 15.november. Dette er den 25.festivalen i rekken. Sotrafestivalen arrangeres på skolene i Fjell, og er en av Norges største korpsfestivaler. Festivalen arrangeres på et lite område, men er en komplett festival med underholdning og konkurranser. Det deles også ut solistpriser. Hvert korps får minimum 15 minutters spilletid. Deltakerne i solistkonkurransen og ensemblekonkurransen deles inn etter alder.Sotrafestivalen har også et aspirantseminar der aspiranter i skolekorps får innføring og erfaring i å spille sammen med andre aspiranter. Etter seminaret får aspirantene spille under festkonserten om kvelden. Sotrafestivalen legger selvsagt også vekt på det sosiale. Her kan korpsmusikanter fra mange fylker møte hverandre og utveksle erfaringer, samtidig som de har det moro sammen og får nye inspirasjoner.Sotra Brass er et korps for alle. Dette er et voksenkorps for innbyggerne i Fjell kommune. Korpset passer både for korpsmusikere som vil utvikle seg på høyere nivå, og for voksne korpsmusikere som bare vil spille på hobbybasis. Det sosiale miljøet står i fokus. Korpset spiller lokale konserter, og deltar også i NM og andre konkurranser. Dette er voksenkorpset for skolekorpsene i Fjell kommune.Sotra Brass lever av pengebidrag fra store organisasjoner. Dette er en av foreningene som får bidrag fra Norgesautomatens overskudd, blant annet. Uten pengestøtte, ville verken Sotra Brass eller andre korps og kulturtilbud klart seg.Sotrafestivalen er et fint tilbud for korpsmusikere. Mange gleder seg allerede til årets festival.